سید ابراهیم رئیسی؛ تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب ایران برگزار شد و دولت سیزدهم شروع به کار کرد باید دید این دولت چه غصه هایی را از دل مردم پاک خواهد ...